• සහාය අමතන්න +86-13902850362

Led Bathroom Mirror Company

 • චීන කර්මාන්තශාලාව UL CE SAA හොලිවුඩ් වේශ නිරූපණය සැහැල්ලු LED බල්බයක්

    අයිතමය අංකය. Hollywood make-up mirror Frame material Wood / metal Mirror 5mm copper free silver mirror, anti-corrosion Size 600*750mm, Customized Light source 5050, 2835 LED bulbe, SHOUT>80, SHOUT>90, 3000k/4000k/6000k available Input voltage AC100-240V, 50/60Hz Certificate UL ETL CETL CE CE RoHS certificated Sensor switch/Motion switch Led digital temperature Shaver…
 • American න ඇමරිකානු අළු ලී රාමුව LED දර්පණය ශීත කළ පිපිරීම

    අයිතමය අංකය. එම් -1031 Frame material Solid Ash wood Mirror 5mm copper free silver mirror, anti-corrosion Size 900*700mm, Customized Light source 5050, 2835 LED තීරුව, SHOUT>80, SHOUT>90, 3000k/4000k/6000k available Input voltage AC100-240V, 50/60Hz Certificate UL ETL CETL CE CE RoHS certificated Optional Functions for Custom Mirror Sensor switch/Motion switch Led…
 • ඇලුමිමම් විසින් මෙහෙයවන ලද දර්පණ කැබිනට් රැවුල කැපීමේ කැබිනට් medicine ෂධ කැබිනට්

    අයිතමය අංකය. M -1022A Frame material Aluminum Mirror 5mm copper free silver mirror, anti-corrosion Size 800*130*700mm, Customized Light source 5050, 2835 LED තීරුව, SHOUT>80, SHOUT>90, 3000k/4000k/6000k available Input voltage AC100-240V, 50/60Hz Certificate UL ETL CETL CE CE RoHS certificated Optional Functions for Custom Mirror Sensor switch/Motion switch Led digital temperature…
 • ඇලුමිමම් විසින් මෙහෙයවන ලද දර්පණ කැබිනට් රැවුල කැපීමේ කැබිනට් medicine ෂධ කැබිනට්

    අයිතමය අංකය. එම් -1022 Frame material Frameless Mirror 5mm copper free silver mirror, anti-corrosion Size 1160*145*800mm, Customized Light source 5050, 2835 LED තීරුව, SHOUT>80, SHOUT>90, 3000k/4000k/6000k available Input voltage AC100-240V, 50/60Hz Certificate UL ETL CETL CE CE RoHS certificated Optional Functions for Custom Mirror Sensor switch/Motion switch Led digital temperature…
 • Gold Brushed stainless steel frame LED mirror with 3X magnifying

    අයිතමය අංකය. එම් -1013 Frame material Stianless steel Mirror 5mm copper free silver mirror, anti-corrosion Size 800*1100mm, Customized Light source 5050, 2835 LED තීරුව, SHOUT>80, SHOUT>90, 3000k/4000k/6000k available Input voltage AC100-240V, 50/60Hz Certificate UL ETL CETL CE CE RoHS certificated Optional Functions for Custom Mirror Sensor switch/Motion switch Led digital…
 • Cheap Frameless LED mirror 5mm copper free silver mirror glass

    අයිතමය අංකය. එම් -1012 Frame material Frameless Mirror 5mm copper free silver mirror, anti-corrosion Size φ700mm, Customized Light source 5050, 2835 LED තීරුව, SHOUT>80, SHOUT>90, 3000k/4000k/6000k available Input voltage AC100-240V, 50/60Hz Certificate UL ETL CETL CE CE RoHS certificated Optional Functions for Custom Mirror Sensor switch/Motion switch Led digital temperature…
 • Bathroom mirror with multi-functions

    Mirror 5mm copper free and lead free silver mirror fingerprint-free for mirror frosted area Size 500mm,600මි.මී.,700මි.මී.,800mm Lamp 5050 high output SMD Led stripes Light source 3000K-6000K/24lm/pcs,60pcs/m 14W/m,SHOUT>80,long hours of 50000h LED driver UL listed,CE certificate,IP44 Certificate UL/cUL, CB, මේ, RoHS certificates,with 2years warranty More functions for option -Custom shape,
 • Smart Led Mirror With Android System

    Mirror 5mm copper free and lead free silver mirror fingerprint-free for mirror frosted area Size 500mm,600මි.මී.,700මි.මී.,800mm Lamp 5050 high output SMD Led stripes Light source 3000K-6000K/24lm/pcs,60pcs/m 14W/m,SHOUT>80,long hours of 50000h LED driver UL listed,CE certificate,IP44 Certificate UL/cUL, CB, මේ, RoHS certificates,with 2years warranty More functions for option -Custom shape,
 • Led mirror with spot decoration

    Mirror 5mm copper free and lead free silver mirror fingerprint-free for mirror frosted area Size 500mm,600මි.මී.,700මි.මී.,800mm Lamp 5050 high output SMD Led stripes Light source 3000K-6000K/24lm/pcs,60pcs/m 14W/m,SHOUT>80,long hours of 50000h LED driver UL listed,CE certificate,IP44 Certificate UL/cUL, CB, මේ, RoHS certificates,with 2years warranty More functions for option -Custom shape,
 • Led mirror with spot decoration

    Mirror 5mm copper free and lead free silver mirror fingerprint-free for mirror frosted area Size 500*700,600*800,700*900 Lamp 5050 high output SMD Led stripes Light source 3000K-6000K/24lm/pcs,60pcs/m 14W/m,SHOUT>80,long hours of 50000h LED driver UL listed,CE certificate,IP44 Certificate UL/cUL, CB, මේ, RoHS certificates,with 2years warranty More functions for option -Custom shape,
 • Aluminum Frame illuminated Mirror with front frosted light 3000k / 6000k

    අයිතමය අංකය. එම් -1058 Frame material Silver aluminum frame Mirror 5mm copper free silver mirror, anti-corrosion Size 780*750mm, Customized Light source 5050, 2835 LED තීරුව, SHOUT>80, SHOUT>90, 3000k/4000k/6000k available Input voltage AC100-240V, 50/60Hz Certificate UL ETL CETL CE CE RoHS certificated Sensor switch/Motion switch Led digital temperature Shaver…
 • Super Thin Black Aluminum Frame Round Mirro With Led Light With Magnifying Glass Mirror

      අයිතමය අංකය. එම් -1055 Frame material Super thin aluminum frame Mirror 5mm copper free silver mirror, anti-corrosion Size Φ700mm, Customized Light source 5050, 2835 LED තීරුව, SHOUT>80, SHOUT>90, 3000k/4000k/6000k available Input voltage AC100-240V, 50/60Hz Certificate UL ETL CETL CE CE RoHS certificated Sensor switch/Motion switch Led digital temperature…
123Next > Page 1 of 3

ඔබේ පණිවිඩය අපට එවන්න:

දැන් විමසන්න
දැන් විමසන්න