• Telefoni Tokoni +86-13902850362

PUREFINE PEITO & KAUKAU

FELENGI, naʻe fokotuʻu ʻi he 2006, ʻOku tuʻu ʻi Foshan, Siaina. Ko Felengi ko ha ngaahi founga ia ʻoku ne tataki e naunau fale falekaukau ʻi Siaina. ʻOku tau manatuʻi maʻu pe ʻa e ʻuluaki fakakaukau, pea kuo tukutaha ʻene tokanga ʻi he kapineti lelei maʻolunga ki he 13 ngaahi taʻu. Kuo laka hake ʻa FELENGI ia ʻi he 500 ngaahi falekoloa ʻi ʻapi mo tuʻapuleʻanga.

Naʻe fakatau ʻe he kapineti lelei ʻa Siaina ʻa e fefakatauʻaki mo e ngaahi faʻufaʻu ʻo e lalahi mo e sipinga ʻo e kapineti sioʻata falekaukau!! Ko e naunau fale falekaukau ko ha meʻa mahuʻinga ia ʻi homau ʻapi. ʻE freshen ʻe ha taʻefieauna feʻunga ʻemau falekaukau. ʻE lava ʻe ha kapineti falekaukau lelei ʻo ʻai ke fiefia ange ʻetau moʻui. Ko ia ʻoku fuʻu mahuʻinga ke ʻiloʻi e sipinga ʻo e falemaloloo. Pea ko e ha e sipinga ʻo e kapineti ʻi he holisi falekaukau? ʻE fai ʻe FELENGI hono hoko ha kiʻi fakamatala fakanounou ʻo e kapineti ʻoku fakatau vela mafana kiate koe.
FEHUʻI HE TAIMI NI